GEBV säkerheter

Reliabilities, säkerheter

I november 2015 börjar NAV publicera säkerheten på GEBV för genomiskt testade tjurar. Den skattade medelsäkerheten (%) för ungtjurar presenteras per ras för de olika delindexen i tabell 1. Skillnader i säkerhetsnivå mellan raser beror på skillnaden i storlek på referenspopulation och inom ras påverkas säkerheten också av egenskapernas arvbarhet.

 

Tabell 1. Medelsäkerheter i % för GEBV för tjurkalvar födda 2014

 

Egenskaper Holstein RDC Jersey
Mjölkindex 74 67 67
Tillväxt 60 49 28
Fruktsamhet 65 47 42
Kalvningsindex Far 70 57 44
Kalvningsindex Maternell 64 43 65
Juverhälsa 68 57 56
Övrig sjukdomsresistens 45 38 26
Klövhälsa 43 33
Överlevnad 61 38 37
Kroppsstorlek 73 58 63
Ben 68 54 53
Juver 73 55 60
Mjölkbarhet 69 66 60
Temperament 62 53 27
Kategorier Okategoriserade

Nya vikterna för Jersey juverindex

Jersey har nya vikter i delindex Juver

I november 2015 införde Jersey en ny sammanvägning av de linjära delegenskaperna som ingår i delindex Juver. Gamla och nya vikter visas i tabell 1. De ändrade vikterna medför signifikant omrangering av kor respektive tjurar. Sambandet mellan gamla och nya Juverindexet för Jerseytjurar är 0.84.

 

Tabell 1. Föregående och ny viktning av linjära juverdelegenskaper till Juver för Jersey

 

Delegenskaper Föregående Ny
Framjuveranfästning 25 20
Bakjuverhöjd 5
Bakjuverbredd
Ligament 10
Juverdjup 35 25
Spenlängd 3
Spentjocklek 12
Spenplacering fram 15
Spenplacering bak -10
Juverbalans -10
Avvikelser 5
Kategorier Okategoriserade

Officiella Interbeef avelsvärden

Danmark, Finland och Sverige (DFS) deltar tillsammans i Interbeef, den internationella avelsvärderingen för köttdjur. Syftet med Interbeef är det samma som för Interbull, nämligen att möjliggöra jämförelse av avelsvärden för djur från olika delar av världen.

Nu finns officiella Interbeef avelsvärden på en gemensam DFS skala publicerade för korrigerad avvänjningsvikt (AWW) för raserna Charolais och Limousin.

Läs mer om det nordiska samarbetet i Interbeef och titta på topplistor med Interbeef avelsvärden under Köttdjur.

Kategorier Okategoriserade

NAV avelsvärdering

Genomiska avelsvärderingen

  • GEBV säkerheter

Traditionella avelsvärderingen

  • Jersey Juver – nya vikter för linjära delegenskaperna
  • Klövhälsa – nya genetiska parametrar och kornas EBV inkluderar egen information

Läs mer från NAV nyhetsbrev.

Kategorier Okategoriserade