Kolla in avelsframsteget för fler egenskaper

Nordiska trendsidan så visas genetiska trender för de nordiska mjölkkoraserna för NTM och de delindex som beräknas av NAV. Sidan har förbättrats och inkluderar nu trender även för Klövhälsa (i fliken ”Health”) och Ungdjursöverlevnad (i fliken ” Fertility/survival”).

Genetiska trender i en population anges som medelavelvärde per födelseår. Man kan välja att kolla på trenden för olika populationer/raser, kön och uppdelat per land eller totalt för de tre nordiska länderna (DFS – Danmark, Finland och Sverige).

För både RDC och Holstein har det skett en liten genetisk förbättring för både Klövhälsa och Ungdjursöverlevnad över den sista sjuårsperioden. För Jersey kan en liknande trend ses för Ungdjursöverlevnad medan det för Klövhälsa inte syns någon tydlig trend.

Kategorier Okategoriserade