Projektgrupper

Genomiska skattningar och blending

Projektarbetare:
Ulrik Sander Nielsen och Trine Andersen, Seges Innovation
Minna Koivula, Ismo Stranden, Hongding Gao, LUKE Natural Resources Institute Finland
Jukka Pösö, Faba co-op

Övriga medlemmar projektgruppen:
Timo Pitkänen, Matti Taskinen, Andrei Kudinov, Martin Lidauer, LUKE Natural Resources Institute Finland
Ole Christensen, Emre Kamaran, Aarhus University, Center for Quantitative Genetics and Genomics
Kevin Byskov, Seges Innovation
Elisenda Rius-Vilarrasa, Växa Sverige
Gert Pedersen Aamand, NAV Nordic Cattle Genetic Evaluation

Pure beef breed project

Projektarbetare:
Freddy Fikse och Elisenda Rius-Vilarrasa, Växa Sverige

Övriga medlemmar projektgruppen:
Kevin Byskov, Seges Innovation
Kaisa Sirkko och Jukka Pösö, Faba Co-op
Gert Pedersen Aamand, NAV Nordic Cattle Genetic Evaluation

Sparat Foder

Projektarbetare:
Trine Andersen, Seges Innovation
Martin Lidauer och Riitta Kempe, LUKE Natural Resources Institute Finland
Jan Lassen, VikingGenetics

Övriga medlemmar projektgruppen:
Enyew Negussie, LUKE Natural Resources Institute Finland
Freddy Fikse, Växa Sverige
Jukka Pösö, Faba co-op
Ulrik Sander Nielsen, Seges Innovation
Gert Pedersen Aamand, NAV Nordic Cattle Genetic Evaluation

Upgrade pedigree file

Projektarbetare:
Anders Glasius, Seges Innovation

Övriga medlemmar projektgruppen:
Freddy Fikse och Jan-Åke Eriksson, Växa Sverige
Jukka Pösö, Faba co-op
Ulrik Sander Nielsen, Seges Innovation
Gert Pedersen Aamand, NAV Nordic Cattle Genetic Evaluation

Mastitis Eurogenomic harmonisation

Projektarbetare:
Tiina Ikonen och Andrei Kudinov, LUKE Natural Resources Institute Finland
Jukka Pösö, Faba co-op

Övriga medlemmar projektgruppen:
Gert Pedersen Aamand, NAV Nordic Cattle Genetic Evaluation
Ulrik Sander Nielsen, Seges Innovation
Freddy Fikse, Växa Sverige