Projektgrupper

Genomiska skattningar och blending

Projektarbetare:
Ulrik Sander Nielsen och Trine Andersen, Seges Innovation
Esa Mäntysaari, Minna Koivula, Ismo Stranden, Hongding Gao, LUKE Natural Resources Institute Finland
Jukka Pösö, Faba co-op

Övriga medlemmar projektgruppen:
Timo Pitkänen, Matti Taskinen, Andrei Kudinov, LUKE Natural Resources Institute Finland
Gousheng Su, Ole Christensen, Aarhus University, Center for Quantitative Genetics and Genomics
Kevin Byskov, Seges Innovation
Elisenda Rius-Vilarrasa, Växa Sverige
Gert Pedersen Aamand, NAV Nordic Cattle Genetic Evaluation

Pure beef breed project

Projektarbetare:
Freddy Fikse och Elisenda Rius-Vilarrasa, Växa Sverige

Övriga medlemmar projektgruppen:
Haifa Splittorf, Växa Sverige
Line Hjortø, Seges Innovation
Kaisa Sirkko och Jukka Pösö, Faba Co-op
Gert Pedersen Aamand, NAV Nordic Cattle Genetic Evaluation

BeefxDairy

Projektarbetare:
Haifa Splittorf and Freddy Fikse, Växa Sverige

Övriga medlemmar projektgruppen:
Line Hjortø, Seges Innovation
Kaisa Sirkko och Jukka Pösö, Faba Co-op
Gert Pedersen Aamand, NAV Nordic Cattle Genetic Evaluation

Sparat Foder

Projektarbetare:
Trine Andersen, Seges Innovation
Martin Lidauer, Terhi Mehtiö och Riitta Kempe, LUKE Natural Resources Institute Finland
Jan Lassen, VikingGenetics
Coralia Ines V Manzanilla Pech, Aarhus University

Övriga medlemmar projektgruppen:
Enyew Negussie, LUKE Natural Resources Institute Finland
Freddy Fikse, Växa Sverige
Jukka Pösö, Faba co-op
Ulrik Sander Nielsen, Seges Innovation
Gert Pedersen Aamand, NAV Nordic Cattle Genetic Evaluation

Upgrade pedigree file

Projektarbetare:
Anders Glasius, Seges Innovation

Övriga medlemmar projektgruppen:
Freddy Fikse och Jan-Åke Eriksson, Växa Sverige
Jukka Pösö, Faba co-op
Ulrik Sander Nielsen, Seges Innovation
Gert Pedersen Aamand, NAV Nordic Cattle Genetic Evaluation

Mastitis Eurogenomic harmonisation

Projektarbetare:
Andrei Kudinov, LUKE Natural Resources Institute Finland
Jukka Pösö, Faba co-op

Övriga medlemmar projektgruppen:
Gert Pedersen Aamand, NAV Nordic Cattle Genetic Evaluation
Ulrik Sander Nielsen, Seges Innovation
Freddy Fikse, Växa Sverige

Calving Eurogenomic harmonisation

Projektarbetare:
Jørn Pedersen and Trine Andersen, Seges Innovation

Övriga medlemmar projektgruppen:
Gert Pedersen Aamand, NAV Nordic Cattle Genetic Evaluation
Ulrik Sander Nielsen, Seges Innovation
Freddy Fikse, Växa Sverige
Jukka Pösö, Faba co-op