Uppdaterade Interbeef avelsvärden – nu även för Angus och Hereford

Nu finns nya officiella Interbeef avelsvärden publicerade för raserna Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental.

Nytt med denna uppdatering är att internationella avelsvärden för korrigerad avvänjningsvikt (AWW) nu publiceras även för Angus och Hereford. För de övriga raserna publiceras även avelsvärden för födelsevikt (BWT) och kalvningsförmåga (CAE).

Läs mer om det nordiska samarbetet i Interbeef och titta på topplistor med Interbeef avelsvärden under Interbeef publicering.

Kategorier Okategoriserade

Monogena egenskaper på NAVs hemsidor

Kännedom om monogena egenskaper är inte nytt inom nötkreatursavel. Tack vare en kraftig ökning av genomiska tester samt utvecklad metodik är det nu möjligt att härleda resultat för monogena egenskaper för både tjurar och kor baserat på SNP information från genomiska tester. Nu redovisas tillgängliga testresultat för tjurar på NAVET – NAVs hemsida för publicering av tjuravelsvärden. Harmonisering till internationell standard för monogena egenskaper har tillämpats i de nordiska länderna vilket kommer innebära vissa ändringar i namn och koder för monogena egenskaper, både på NAVs hemsida och framöver, även i nationella redovisningar. Ännu har dock inga redovisningar ändrats nationellt i Sverige.

Läs mer om Monogena egenskaper.

Kategorier Okategoriserade

Vad avelsvärdena betyder i praktiken – nu för fler egenskaper!

Funktionen  ”fenotypiska värden” som  översätter avelsvärden till vad de betyder i praktiken är uppdaterad med fler egenskaper. Nu inkluderar den även värden för kalvningsegenskaper och mjölkbarhet. Du hittar värdena på NAVET – NAVs hemsida för publicering av tjuravelsvärden – på tjurens egen sida.

Kategorier Okategoriserade

Webinar om kött x mjölk avelsvärden

Onsdagen den 6 mars anordnade NAV ett webinar om kött x mjölk avelsvärden för inbjudna köttrasuppfödare från Danmark, Finland, Sverige.

Syftet var att informera köttrasuppfödarna om bakgrunden till, och användningsområdet av, de kött x mjölk avelsvärdena som beräknas regelbundet av NAV.

Målgruppen som kan ha nytta av avelsvärdena är mjölkföretagare som önskar seminera en del av sin besättning med köttras.

Klicka här för att se inspelningen av mötet.

Kategorier Okategoriserade