Alla köttavelsvärden på en och samma plats

Från och med januari 2023 hittar du avelsvärden för renrasiga köttdjur och köttrastjurar för korsning med mjölkkor på samma söksida. För renrasiga köttdjur finns både NAVs nordiska avelsvärden och Interbeefs internationella värden. Så nu behöver du bara leta efter uppdaterade avelsvärden på ett ställe.

Nordiska avelvärden för renras kött

Köttuppfödare kan använda de nordiska avelsvärdena för tjurar (både semintjurar och egna) och kor för att välja föräldradjuren till nästa generation kalvar. Den nordiska avelsvärderingen för renras kött görs på fem raser (Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousine och Simmental). Upp till 18 enskilda avelsvärden publiceras för både kor och tjurar, förutsatt att publiceringsreglerna uppfylls. Läs mer om Nordiska avelsvärden för renras kött.

Interbeef avelsvärden för renras kött

Just nu deltar följande länder i Interbeef: Australien, Tjeckien, DFS (Danmark, Finland och Sverige), Estland, Frankrike, Tyskland, Litauen, Irland, Italien, Slovenien, Sydafrika, Schweiz och Storbritannien.  Alla länder deltar dock inte i avelvärderingen för alla raser och egenskaper. Än så länge finns det avelsvärden för korrigerad 200-dagarstillväxt (AWW), födelsevikt (BWT) och kalvningsförmåga (CAE) direkta och maternella effekter. Dessa egenskaper publiceras för raserna Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental. Interbeefs avelvärdering kommer att utvecklas för att i framtiden inkludera fler raser och egenskaper.  Läs mer om Interbeef avelsvärden för kött.

Nordiska avelsvärden för korsningar kött på mjölk

Köttrastjurar avelsvärderas baserat på deras korsningsavkomma från mjölkkor. Avelsvärdena kan användas av mjölkproducenter för att välja köttrastjur över raserna för att få korsningskalvar som föds lätt, har goda överlevnad och bra tillväxt och slaktkroppsegenskaper.  I avelsvärderingen inkluderas korsningskalvar från renrasiga Holstein, Jersey och röda kor. Upp till nio enskilda kött X mjölk-avelsvärden kan publiceras för varje tjur, förutsatt att publiceringsreglerna är uppdaterade. De enskillda avelsvärdena kombineras med ekonomiska vikter till en av två delindex, kalvning eller tillväxt.  Dessa kombineras sedan till det nordiska indexet för Kött x Mjölk (NBDI).  Läs mer om Nordiska avelsvärden för Kött x Mjölk.

 

Du kan hitta avelsvärdena för kött på NAVET avelsvärden köttras.