NAV avelsvärdering

Årets andra NAV rutinavelsvärdering genomfördes som planerat. NAVET avelsvärden för mjölkrastjurar har uppdaterats med nya EBV och GEBV. NAVET köttras är också uppdaterats med nya kött x mjölk avelsvärden.

I samband med avelsvärderingen introducerades metoden Single step för mjölkbarhet. Den nya metoden ersätter därmed den två-stegsmodell som tidigare har använts för beräkning av avelsvärden för mjölkbarhet. Single step använder all information från genomtestade och ej genomtestade djur i en och samma beräkning. Läs mer om artikeln Förbättrade avelsvärden för mjölkbarhet.

Resultat från två nya monogena egenskaper har lagts till på NAVET. BLIRD för Holstein och JNS för Jersey. Mer info om monogena egenskaper finns på NAVs hemsida.

Läs mer om NAV nyhetsbrev (på engelska).