Nordiska mjölkkor

NAV beräknar gemensamma avelsvärden för mjölkkor av de största raserna i kokontroll i Danmark, Finland och Sverige.

Nordiska röda raser
Våra tre nordiska länder har den största populationen av röda kor i världen, omkring 162 000 kor bestående av Finsk Ayrshire (70 000), SRB (66 000) och RDM (26 000).

Holstein
Holstein är den till antalet största mjölkkorasen i världen och även i de nordiska länderna. Danmark har 350 000, Sverige 114 000 och Finland 95 000 Holsteinkor vilket summerar till omkring 559 000 kor.

Jersey
Det finns omkring 2 000 Jerseykor i Sverige och 1 000 i Finland, medan den klart största populationen i Norden finns I Danmark med cirka 67 000 kor.

Utöver de vanligaste raserna som inkluderas i NAV avelsvärdering så finns det ett antal övriga mjölkkorraser i de olika länderna.