Nordiska mjölkkor

NAV beräknar gemensamma avelsvärden för mjölkkor av de största raserna i kokontroll i Danmark, Finland och Sverige.

Nordiska röda raser
Våra tre nordiska länder har den största populationen av röda kor i världen, omkring 125 000 kor i kokontroll bestående av Finsk Ayrshire (57 000), SRB (55 000) och RDM (23 000).

Holstein
Holstein är den till antalet största mjölkkorasen i världen och även i de nordiska länderna. Danmark har 340 000, Sverige 104 000 och Finland 94 000 Holsteinkor i kokontroll vilket summerar till omkring 538 000 kor.

Jersey
Det finns omkring 2 000 Jerseykor i kokontroll i Sverige och 1 000 i Finland, medan den klart största populationen i Norden finns I Danmark med cirka 72 000 kor i kokontroll.

Utöver de vanligaste raserna som inkluderas i NAV avelsvärdering så finns det ett antal övriga mjölkkorraser i de olika länderna.