Revbenens välvning och lutning

Man har tidigare ändrat definitionen av egenskapen mjölktyp för att denna ska beskriva egenskapen på ett mer korrekt sätt. Förra året beslutade man att även ändra egenskapens namn till Revbenens välvning och lutning.

Du kommer att se det nya namnet på alla NAVs sök- och trendsidor från och med den 5 september. Mer information finns i artikeln Rib structure is the new name for Angularity (på engelska).