RDC justerar vikterna för visa delindex i NTM

I samband med att ungdjursöverlevnad inkluderas i NTM från och med maj 2016 så ändrar RDC viktfaktorn för vissa andra delindex i NTM. Vikterna på mjölkindex och juver höjs något för att säkerställa att det genetiska framsteget för dessa egenskaper bibehålls när ungdjurslevnad inkluderas.

 

Förändringen innebär endast mindre effekter på rangeringen av tjurar.

 

Alla aktuella vikter för olika delindex i NTM samt sambanden mellan delindex och NTM finns på NAVs hemsida (www.nordicebv.info) under NTM och avelsvärden/NTM.

Kategorier Okategoriserade

NAV avelsvärdering

Årets andra ordinarie rutinavelsvärdering genomfördes som planerat och NAVET har uppdaterats med nya EBVs och GEBVs. I denna avelsvärdering infördes ungdjursöverlevnad i NTM för alla raser.  Det innebar endast små förändringar i rangeringen av tjurar för Holstein och Jersey. För RDC var det något mer omrangering eftersom man utöver att införa ungdjursöverlevnad ändrade vikterna på mjölkindex och juver för att behålla framsteget för dessa egenskaper. För att behålla spridningen på NTM justerades även vikten på övriga delindex något.

Aktuella vikter på delindex i NTM och sambanden mellan NTM och delindex kan ses under NTM och avelsvärden/NTM.

 

Läs mer i NAVs nyhetsbrev.

Kategorier Okategoriserade