Hälsoegenskaper

Delindexet Juverhälsa beskriver genetisk potential för juverhälsa (mastitresistens). Informationen baseras på veterinärregistreringar av klinisk mastit i de första tre laktationerna. Celltal (i de första tre laktationerna) och juverexteriör (främre juveranfästning och juverdjup i laktation 1) används som indikatoregenskaper i NAV-modellen för Juverhälsa. Avelsvärden för dessa indikatoregenskaper publiceras också.

Delindexet Övrig hälsa beskriver genetisk potential för resistens mot fruktsamhetsstörningar, metaboliska- samt ben och klövsjukdomar. Informationen baseras på veterinärregistreringar i de första tre laktationerna.

Delindexet Klövhälsa genetisk potential för resistens mot klövsjukdomar. Informationen baseras på klövhälsoregistreringar av klövverkare i de första tre laktationerna. Uppgifter om sju olika klövsjukdomar inkluderas.

Juverhälsa, Övriga sjukdomar och Klövhälsa ingår alla i NTM.

Läs mer:

Läs mer om avelsvärderingen i dokumentet NAVs avelsvärdering mjölkkor– data och modeller (på engelska).

Honlig fruktsamhet

Delindexet Honlig fruktsamhet genetisk potential för att starta eller återuppta brunstcykling efter kalvning, att visa brunst och att bli dräktig vid insemination. Ett högre avelsvärde indikerar bättre fruktsamhet. Delindexet inkluderar avelsvärden för intervall från första till sista inseminering (kvigor och kor), intervall från kalvning till första inseminering (kor) och antal insemineringar (kvigor och kor). Omlöpningsprocent och brunststyrka används som indikatoregenskaper i NAV-modellen för Fruktsamhet och även dessa avelsvärden publiceras. Informationen kommer från seminuppgifter på kvigor och kor från de första tre laktationerna.

Honlig fruktsamhet ingår i NTM.

Läs mer:

Läs mer om avelsvärderingen i dokumentet NAVs avelsvärdering mjölkkor– data och modeller (på engelska).

Kalvningsegenskaper

Indexet Kalvningar (far) beskriver en kalvs genetiska potential för att födas och överleva första dygnet (direkt effekt). Inkluderar avelsvärden för levandefödda (far) och kalvningsförmåga (far) baserat på kalvningar från de första fem laktationerna.

Indexet Kalvningar (maternell) beskriver genetisk potential för att kalva och få kalvar som överlever första dygnet (maternell effekt). Inkluderar avelsvärden för levandefödda (maternell) och kalvningsförmåga (maternell) baserat på kalvningar från de första fem laktationerna.

Både Kalvningar (far) och Kalvningar (maternell) ingår i NTM.

Läs mer om avelsvärderingen i dokumentet NAVs avelsvärdering mjölkkor– data och modeller (på engelska).

Överlevnad

Delindexet Överlevnad beskriver kornas genetiska potential för produktiv livslängd. Indexet baseras på avelsvärdet för tiden från första kalvning till slutet av tredje laktation. Avelsvärden för andra tidsperioder inkluderas som indikatoregenskaper i NAV-modellen för överlevnad. Uppgifter kommer från kodatabasen.

Överlevnad ingår i NTM.

Delindexet Ungdjursöverlevnad beskriver genetisk potential för ungdjursöverlevnad upp till 15 månaders ålder för kvigkalvar och upp till 6 månaders ålder för tjurkalvar.

Läs mer:

Läs mer om avelsvärderingen i dokumentet NAVs avelsvärdering mjölkkor– data och modeller (på engelska).

Mjölkbarhet

Delindexet Mjölkbarhet beskriver genetisk potential för mjölkbarhet (mjölkflöde). Ett högre avelsvärde indikerar snabbare mjölkflöde. Indexet baseras på lantbrukarens bedömning av kornas mjölkbarhet jämfört med andra kor i samma besättning. Även information från elektronisk mjölkregistrering från AMS och andra mjölkningssystem inkluderas. Om detta är tillgängligt, så ersätter det lantbrukarbedömningen.

Mjölkbarhet ingår i NTM.

Läs mer:

Läs mer om avelsvärderingen i dokumentet NAVs avelsvärdering mjölkkor– data och modeller (på engelska).

Lynne

Delindexet Lynne beskriver genetisk potential för lynne. Det baseras på lantbrukarens bedömning av kornas lynne jämfört med andra kor i samma besättning.

Lynne ingår i NTM.

Läs mer om avelsvärderingen i dokumentet NAVs avelsvärdering mjölkkor– data och modeller (på engelska).