NAV avelsvärdering för köttraser

NAV avelsvärden för Kött x Mjölk har uppdaterats med nya avelsvärden på NAVET avelsvärden köttras. Den nordiska avelsvärderingen för köttrastjurar på mjölkkor har utökats med egenskapen ungdjursöverlevnad.

Läs mer i NAVs nyhetsbrev (på engelska) och i artikeln Ungdjursöverlevnad ny egenskap i avelsvärderingen för kött på mjölk.

NAV har också publicerat avelsvärden som planerat för renrasiga tjurar och kor av köttras på NAVET avelsvärden köttras.

NAV Avelsvärdering

Årets fjärde NAV rutinavelsvärdering genomfördes som planerat. NAVET avelsvärden för mjölkrastjurar har uppdaterats med nya EBV och GEBV.

I samband med avelsvärderingen introducerades metoden Single step för exteriöra egenskaper. Den nya metoden ersätter därmed den två-stegsmodell som tidigare har använts för beräkning av avelsvärden för exteriör. Single step använder all information från genomtestade och ej genomtestade djur i en och samma beräkning.  Dessutom har viktningen av de linjära egenskaperna för juver i det kombinerade indexet för juver ändrats för Jersey.

Avelsvärderingen för kalvningsegenskaper har uppdaterats för att harmonisera med de europeiska riktlinjerna för jersey, RDC och holstein.

Läs mer om förändringarna i: