Teknisk grupp

NAVs tekniska grupp planerar, koordinerar och utvecklar avelsvärderingen.

Medlemmar:

Gert Pedersen Aamand
Nordic Cattle Genetic Evaluation, Agro Food Park 15, Skejby, DK-8200 Århus N
Tlf.: +45 2171 7788
e-mail: gap@lf.dk

Ulrik Sander Nielsen
Seges Innovation, Agro Food Park 15, Skejby, DK-8200 Århus N
Tlf.: +45 2988 3403
e-mail: usn@seges.dk

Freddy Fikse
Växa Sverige, Box 288, S-75105 Uppsala
Tlf.: +46 010-471 06 15
e-mail: freddy.fikse@vxa.se

Jukka Pösö
Faba co-op P.O. Box 40, FIN-01301 Vantaa
Tlf: +358 400 614035
e-mail: jukka.poso@faba.fi