NAV Workshop 2016

NAV workshop ägde rum I Köpenhamn 14 januari. Över 70 deltagare från Danmark, Finland och Sverige diskuterade om avelsmålet NTM och hur man tillsammans kan utveckla avelsarbetet inom NAV-länderna. Flertalet presentationer hölls och i rasvisa grupparbeten enades alla raser om att inkludera ungdjursöverlevnad i NTM. Holstein och RDC enades också om att behålla dagens Juverindex istället för att omforma det. En öppen diskussion om avel för mer effektiva kor avhandlades också.

 

Presentationerna från workshopen finns här.

Kategorier Okategoriserade