Interbeef publicering

Interbeef avelsvärden

Fastän NAVs medlemsländer än så länge har nationella officiella avelsvärderingar för köttraser så deltar de gemensamt i Interbeef. För Interbeef skickar varje deltagande medlem in rådata av djurens prestationer och härstamning. Egenskapsregistreringar från varje medlem hanteras sen som separata egenskaper i en internationell avelsvärdering och de resulterande avelsvärdena publiceras på varje medlemslands egen skala. Rangeringen av djur på olika länders skalor kan skilja sig åt så att en tjur som är genetiskt bäst i land A kanske inte är den bästa i land B.

För närvarande deltar följande länder i Interbeef: Australien, Tjeckien, DFS (Danmark, Finland och Sverige), Estland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Lettland, Slovenien, Sydafrika, Schweiz och Storbritannien men alla länder deltar inte för alla raser och egenskaper. Hittills finns officiella Interbeef avelsvärden endast för korrigerad avvänjningsvikt (AWW), födelsevikt (BWT) och kalvningsförmåga (CAE), direkta och maternella effekter. Alla egenskaper publiceras för raserna Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental. Interbeef avelsvärdering kommer att utökas i framtiden så att den inkluderar fler egenskaper och raser.

Interbeef är en arbetsgrupp inom ICAR (International Committee for Animal Recording).

INTERBEEF AVELSVÄRDEN PÅ DFS SKALA

Officiella Interbeef avelsvärden för tillgängliga egenskaper och raser publiceras två gånger årligen (mars och november) och de senaste resultaten kan ses på NAVET avelsvärden köttras. Söksidan innehåller alla publicerbara avelsvärden och annan relevant information om tjurar och kor som ingår i avelsvärderingen. Ras måste väljas men alla andra sökparametrar är frivilliga. Det går att ställa in sökkriterier för att skapa topplistor enligt dina preferenser och att söka efter enskilda djur eller deras avkommor.

Interbeef avelsvärden på DFS skala är standardiserade så att djur med registrerad avvänjningsvikt som är födda 3-8 år före datumet för avelsvärderingen i medeltal har ett avelsvärde av 100 och en spridning av 10.

Det är viktigt att tänka på att Interbeef avelsvärdering endast är tillgängligt för ett antal ekonomiskt viktiga egenskaper varav vissa analyseras med singelmodell medan de nationella avelsvärderingarna i Danmark, Finland respektive Sverige är fleregenskapsmodeller som inkluderar flera andra egenskaper. Vidare så nyttjar Interbeef avelsvärderingen information från släktingar även från andra länder. Med anledning av detta så kan rangeringen baserat på Interbeef avelsvärden skilja sig märkbart från rangeringen på nationella topplistor.