INTERBEEF PUBLICERING

INTERBEEF AVELSVÄRDEN

Fastän NAVs medlemsländer än så länge har nationella officiella avelsvärderingar för köttraser så deltar de gemensamt i Interbeef. För Interbeef skickar varje deltagande medlem in rådata av djurens prestationer och härstamning. Egenskapsregistreringar från varje medlem hanteras sen som separata egenskaper i en internationell avelsvärdering och de resulterande avelsvärdena publiceras på varje medlemslands egen skala. Rangeringen av djur på olika länders skalor kan skilja sig åt så att en tjur som är genetiskt bäst i land A kanske inte är den bästa i land B.

För närvarande deltar följande länder i Interbeef: Australien, Tjeckien, DFS (Danmark, Finland och Sverige), Estland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Lettland, Slovenien, Sydafrika, Schweiz och Storbritannien men alla länder deltar inte för alla raser och egenskaper. Hittills finns officiella Interbeef avelsvärden endast för korrigerad avvänjningsvikt (AWW), födelsevikt (BWT) och kalvningsförmåga (CAE), direkta och maternella effekter. Alla egenskaper publiceras  för raserna Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental. Interbeef avelsvärdering kommer att utökas i framtiden så att den inkluderar fler egenskaper och raser.

Interbeef är en arbetsgrupp inom ICAR  (International Committee for Animal Recording).

INTERBEEF AVELSVÄRDEN PÅ DFS SKALA

Officiella Interbeef avelsvärden för tillgängliga egenskaper och raser publiceras två gånger årligen (mars och november) och de senaste resultaten kan ses i topplistor i Excel som nås med länkarna nedan.

(Om du använder Firefox kan du behöva högerklicka på länken, “Spara mål som” på din egen dator och sen öppna i excel)

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Limousin

Simmental

För varje ras finns tre olika topplistor, så varje Excel dokument har tre olika blad. Överst på varje lista beskrivs publiceringsreglerna för direkta och maternella avelsvärden. Topplistorna är i dagsläget sorterade efter avelsvärdet AWW direkt och innehåller endast djur som har ett minimivärde av 115 för detta avelsvärde.

A. Internationellt officiella handjur

  • Tjurar med hög säkerhet som möter de krav som satts upp av Interbeef för att vara internationellt publicerbara i alla medlemsländer

B. DFS officiella handjur

  • Tjurar från lista A om de är födda i DFS och andra tjurar med officiella avelsvärden i Danmark, Finland eller Sverige

C. DFS officiella hondjur

  • Kor med officiella avelsvärden i Danmark, Finland eller Sverige

Interbeef avelsvärden på DFS skala är standardiserade så att djur med registrerad avvänjningsvikt som är födda 3-8 år före datumet för avelsvärderingen i medeltal har ett avelsvärde av 100 och en spridning av 10. Det är en liknande skala som de skalor som används nationellt i Danmark, Finland respektive Sverige.

För att begränsa topplistornas storlek så publiceras bara djur som har ett avelsvärde för AWW direkt som är 115 eller högre. Framöver är planen att förbättra publiceringen genom att skapa en söksida där internationella avelsvärden för alla publicerbara djur samt ytterligare information om djuren kan finnas med.

Det är viktigt att tänka på att Interbeef avelsvärdering endast är tillgängligt för ett antal ekonomiskt viktiga egenskaper varav vissa analyseras med singelmodell medan de nationella avelsvärderingarna i Danmark, Finland respektive Sverige är fleregenskapsmodeller som inkluderar flera andra egenskaper. Vidare så nyttjar Interbeef avelsvärderingen information från släktingar även från andra länder. Med anledning av detta så kan rangeringen baserat på Interbeef avelsvärden skilja sig märkbart från rangeringen på nationella topplistor.