Mjölkindex

Delindexet Mjölkindex beskriver genetisk potential för att producera mjölk, fett och protein. Det inkluderar avelsvärden för mjölk, fett och protein baserat på kilogram mjölk samt fett och protein (från kg mjölk och procent fett och protein) i de första tre laktationerna i kokontrollen.

Målet är att producera en mjölkråvara som motsvarar mejeriernas betalningssystem. Till följd av detta är det en positiv vikt på kilogram protein och fett och en negativ vikt på kilogram mjölk för alla raser. Den exakta vikningen varierar dock något mellan raserna.

Mjölkindexet ingår i NTM. Utöver dessa avelsvärden så beräknas och publiceras avelsvärden för proteinhalt och fetthalt samt laktationskurvans form.

Läs mer om avelsvärderingen i dokumentet NAVs avelsvärdering mjölkkor– data och modeller (på engelska).

Tillväxt

Delindexet Tillväxt beskriver genetisk potential för slaktkroppstillväxt och formklass. Avelsvärdena baseras på slaktkroppsvikt och formklass (EUROP-skalan) vid slakt från tjurkalvar uppfödda med kort och intensiv eller längre och extensivare uppfödningsperiod.

Tillväxt ingår i NTM.

Läs mer om avelsvärderingen i dokumentet NAVs avelsvärdering mjölkkor– data och modeller (på engelska).