NAV genomisk avelsvärdering och avelsvärden för köttras

NAV har publicerat genomiska avelsvärden för Holstein, RDC och Jersey som planerat.

NAV har också publicerat avelsvärden för tjurar och kor av köttras. Resultat från två nya monogena egenskaper har lagts till på NAVET Köttras. Protoporfyria för Limousin och Blonde d’Aquitaine och Trombopathia för Simmental. Mer info om monogena egenskaper finns på NAVs hemsida.

NAVET och NAVET Köttras har uppdaterats med nya avelsvärden.

Läs mer från NAV nyhetsbrev (på engelska).

NAV avelsvärdering

Årets andra NAV rutinavelsvärdering genomfördes som planerat. NAVET avelsvärden för mjölkrastjurar har uppdaterats med nya EBV och GEBV. NAVET köttras är också uppdaterats med nya kött x mjölk avelsvärden.

I samband med avelsvärderingen introducerades metoden Single step för mjölkbarhet. Den nya metoden ersätter därmed den två-stegsmodell som tidigare har använts för beräkning av avelsvärden för mjölkbarhet. Single step använder all information från genomtestade och ej genomtestade djur i en och samma beräkning. Läs mer om artikeln Förbättrade avelsvärden för mjölkbarhet.

Resultat från två nya monogena egenskaper har lagts till på NAVET. BLIRD för Holstein och JNS för Jersey. Mer info om monogena egenskaper finns på NAVs hemsida.

Läs mer om NAV nyhetsbrev (på engelska).

 

Delindex för nya köttraser

I november 2023 inkluderades nio nya köttraser i NAVs avelsvärdering för renras kött. Till en början publicerades endast avelsvärden för enskilda egenskaper, men nu har NAV också publicerat delindex för de nya köttraserna. De sju delindexen inkluderar samma egenskaper för alla raser, men viktfaktorerna är rasspecifika.

Läs mer om delindex på engelska i NAVs nyhetsbrev och i artikeln Nya index för nio köttraser.

Du hittar mer information om avelsvärden för köttras och publicering av dessa på NAVs hemsida under Kött publicering.