Genomiska avelsvärden för mjölkraskorsningar

Från och med december 2021 beräknar NAV genomiska avelsvärden för mjölkraskorsningar. Till en början beräknas avelsvärden för genotypade två- och treraskorsningar av raserna RDC, Jersey och Holstein. Genotypade korsningsdjur får genomiska avelsvärden för nästan samma egenskaper som de renrasiga mjölkkorna.

Läs mer från artikeln Genomiska avelsvärden för mjölkraskorsningar ger nya möjligheter och från NAV nyhetsbrev (på engelska).

Nya avelsvärden för tjurar och kor av köttras

NAV har nu publicerat de första avelsvärdena för tjurar och kor av ren köttras. Gemensamma avelsvärden beräknas för egenskaperna kalvning, tillväxt och slaktkropp för fem raser (Angus, Charolais, Simmental, Hereford och Limousine). Avelsvärden för köttraser kommer att beräknas fyra gånger per år (mars, april, juni och november).

Information om de nya avelsvärdena för kött och publicering av dessa hittar du under Köttdjur och Kött publicering.

Läs mer om de nya avelsvärdena från artikeln Nordiska avelsvärden för köttraser och NAV nyhetsbrev (på engelska).