Artiklar

Ytterligare artiklar finns på den engelska sidan. Nås genom att välja språk längst upp till höger på sidan.

2024

Förbättrade avelsvärden för mjölkbarhet, Maj 2024


Nya index för nio köttraser, Mars 2024


Högre NTM ger mindre metanutsläpp, Februari 2024


Förbättrade avelsvärden för tillväxt, Februari 2024

Förbättrat Mjölkindex för RDC, Februari 2024


2023

Fler raser i NAVs avelsvärdering, November 2023

Förbättrade avelsvärden för Övrig hälsa, November 2023

Förbättrade avelsvärden för klövhälsa, November 2023


Dräktighetslängd ny egenskap i avelsvärderingen för kött på mjölk, Maj 2022


NAV subindices for purebred beef: within breed specific subindex weights, Mars 2022 (på engelska)


Rib structure is the new name for Angularity, September 2023 (på engelska)


2022

Ny metod för beräkning av avelsvärden för mjölkraser, November 2022

Förbättrade index för exteriör, November 2022

Förbättrade index för kalvning, November 2022

Ungdjursöverlevnad ny egenskap i avelsvärderingen för kött på mjölk, November 2022


Bättre avelsbeslut med genomiska avelsvärden, October 2022

1% av Holsteinkorna bär på anlag för röd pälsfärg, Mars 2022

Fler hornlösa kor inom alla mjölkraser, Mars 2022


2021

Genomiska avelsvärden för mjölkraskorsningar ger nya möjligheter, December 2021


Nordiska avelsvärden för köttraser, November 2021


Get information about polledness and beta-casein, Maj 2021 (på engelska)


Possible to breed for reduced feed costs in milk production – now also in the US , April 2021 (på engelska)


2020

Sparat foder förbättrat med metabolisk effektivitet, November 2020


Sparat foder ökar värdet av NTM, Augusti 2020


2019

Ett delindex för Sparat foder introduceras av NAV, Augusti 2019


Förbättrade avelsvärden för övrig hälsa, Maj 2019


Monogena egenskaper på NAVs hemsidor, Mars 2019


2018

Improvement of genomic breeding values (på engelska), Februari 2018


2017

Förbättrade avelsvärden för övrigt hälsa, November 2017


2016


Nu ingår ungdjursöverlevnad i NTM, Maj 2016

2015

Säkrare klövavelsvärden, November 2015

 

Förbättrade avelsvärden för fruktsamhet, Maj 2015

NAV Bull Search is getting even better!, Februari 2015


2014

Förbättrade NAV-avelsvärden för exteriör November 2014

  • Läs mer: NAV nyhetsbrev (missing)

Möjligt att avla för mer livskraftiga ungdjur, November 2014


Indexet Kroppsstorlek beskriver kornas storlek, Augusti 2014

  • Läs mer: NAV nyhetsbrev (missing)

Avel för ökad storlek ger mindre funktionella kor, Augusti 2014


Förbättrat avelsvärde för mjölkbarhet, Augusti 2014

  • Läs mer: NAV nyhetsbrev (missing)

Förbättrad kvalitet på genomiska avelsvärden för RDC och Jersey, Augusti 2014

  • Läs mer: NAV nyhetsbrev (missing)

Ändringar i NAV-avelsvärderingen, Maj 2014

Internationella genomiska avelsvärden för Holstein, Maj 2014


Ett nytt och lättare sätt att hitta de bästa semintjurarna , Maj 2014


2013

Livslängden hos nordiska mjölkkor kan förbättras, November 2013


Mindre ändringar i delindex för exteriör för RDC och Jersey, November 2013


Vilka exteriöregenskaper har störst betydelse för en funktionell mjölkko?, Augusti 2013


Förändringar i NTM, Maj 2013

Ett högt avelsvärde för mjölkbarhet förkortar mjölkningstiden, Februari 2013


Två anledningar för att testa hondjur genomiskt – ur bondens perspektiv, Februari 2013

2012

NTM säkerställer en balanserad avel – ett exempel med juverhälsa och mjölkbarhet, November 2012


Genomiskt testade kor har nu avelsvärden baserade även på genomisk information, Augusti 2012

Elektronisk klövhälsoregistrering – nu även i Sverige och Finland, Augusti 2012


Kolla in hur de nordiska mjölkraserna ligger till och utvecklas genetiskt, Augusti 2012


Stort internationellt fokus på genomisk avelsvärdering , Augusti 2012


Risk att du att förlorar pengar om du inte väljer tjurar efter NTM , Augusti 2012


Nordiska avkommebedömda tjurar har säkra avelsvärden, Maj 2012


NTM är skräddarsytt för nordiska mjölkbönder, Maj 2012


Revidering av det nordiska totalindexet, NTM, Februari 2012

Förbättrad avelsvärdering för mjölk  Februari 2012