Officiella Interbeef avelsvärden

Danmark, Finland och Sverige (DFS) deltar tillsammans i Interbeef, den internationella avelsvärderingen för köttdjur. Syftet med Interbeef är det samma som för Interbull, nämligen att möjliggöra jämförelse av avelsvärden för djur från olika delar av världen.

Nu finns officiella Interbeef avelsvärden på en gemensam DFS skala publicerade för korrigerad avvänjningsvikt (AWW) för raserna Charolais och Limousin.

Läs mer om det nordiska samarbetet i Interbeef och titta på topplistor med Interbeef avelsvärden under Köttdjur.