Jersey lägger mer vikt på klövhälsa i NTM

Från och med maj 2022 ändrar Jersey viktiningen av klövhälsa i NTM från 0.04 till 0.09. Alla övriga vikter är oförändrade. Ändringen kommer nästan att fördubbla det genetiska framsteget för klövhälsa men har i princip ingen effekt på de övriga egenskaperna i NTM.

Rankningen av tjurar och kor kommer inte att påverkas nämnvärt. För en tjur med 120 i klövhälsa kommer förändringen att innebära en ökning av avelsvärdet med en enhet.

NAV avelsvärdering

Årets andra ordinarie rutinavelsvärdering för mjölk och mjölk x kött genomfördes som planerat. NAVET och NAVET Köttras har uppdaterats med nya avelsvärden.

Viktningen av klövhälsa i NTM för jersey har ändrats något. Detta ökar den förväntade responsen av klövhälsa och har mycket liten påverkan på den genetiska responsen för övriga egenskaper.

Två nya monogena egenskaper för holstein har inkluderats i NAVET: Röd-faktor och Röd Dominant.

Läs mer i NAVs nyhetsbrev (på engelska).