NAV avelsvärdering

Årets första ordinarie rutinavelsvärdering för mjölk och mjölk x kött genomfördes som planerat. NAVET och NAVET Köttras har uppdaterats med nya avelsvärden.

I avelsvärderingen för mjölkkor var det inga förändringar men i kött x mjölk avelsvärderingen introducerades två förändringar.

En mindre ändring i hur basgruppen definieras infördes. Nytt är att basgruppen endast består av korsningsdjur (födda för 2–5 år sedan) efter semintjur av köttras som kan användas i alla tre länder. Det innebär att avkommor efter Belgisk Blå tjur inte längre ingår i basgruppen. Ändringen innebär oförändrad ranking av tjurarna men en förändring i medelnivån av avelsvärden. Till exempel för egenskapen formklass så fick alla tjurar en ökning av omkring 8 enheter till följd av basgruppsändringen.

Vidare så infördes ett avgiftssystem i kött x mjölk avelsvärderingen vilket innebär att för alla tjurar som ska få publicerade avelsvärden efter första januari 2020 så ska två kriterier vara uppfyllda:

  • En viss nivå på avelsvärdenas säkerhet
  • En engångsavgift per semintjur betald av tjurägaren/spermaimportören

 

Läs mer från NAV nyhetsbrev (på engelska).

Kategorier Okategoriserade