GEBV sikkerheder

Sikkerheder på avlsværdital for unge tyre offentliggøres

I november 2015 starter NAV med at offentliggøre sikkerheder på avlsværdital for unge genomisk testede tyre uden malkende døtre. De beregnede sikkerheder (%) er vist racevis for de vigtigste egenskaber i tabel 1. Forskellene i niveauer af sikkerheder mellem racer kan i stor udstrækning forklares med forskelle i referencegruppernes størrelse.

 

Tabel 1 Gennemsnitlig sikkerhed (%) for tyrekalve født i 2014

Holstein RDC Jersey
Ydelse 74 67 67
Vækst 60 49 28
Frugtbarhed 65 47 42
Fødsel 70 57 44
Kælvning 64 43 65
Yversundhed 68 57 56
Øvrige sygdomme 45 38 26
Klovsundhed 43 33
Holdbarhed 61 38 37
Kropskapacitet 73 58 63
Lemmer 68 54 53
Malkeorganer 73 55 60
Malketid 69 66 60
Temperament 62 53 27

Jersey malkeorganer – nye vægtning

Jersey har ændret vægtningen i yver

I november 2015 har Jersey ændret vægtningen af de lineære yveregenskaber i indeks for malkeorganer. Den nye og den gamle vægtning er vist i tabel 1. Ændringerne i vægte skaber en betydelig re-rangering af køer og tyre. Sammenhængen mellem det gamle og det nye indeks for Jersey tyre er således 0,84.

 

Tabel 1. Gamle og nye vægte af lineære yveregenskaber i indeks for malkeorganer for Jersey

Traits Previous New
Fore udder attachment 25 20
Rear udder height 5
Rear udder width
Udder cleft 10
Udder depth 35 25
Teat length 3
Teat thickness 12
Teat placement, front 15
Teat placement, back -10
Udder balance -10
Codes for udder 5

 

 

Officielle avlsværdital fra Interbeef

Danmark, Finland og Sverige (DFS) deltager i Interbeef, som foretager den internationale avlsværdivurdering for kødkvæg. Interbeef har således samme rolle som Interbull for malkekvæg, nemlig at rangere kødracedyr fra forskellige lande på alle landes skala

Pt. offentliggør Interbeef kun avlsværdital for vægt ved fravænning (200-dages vægt i Danmark), som egenskab hos kalven selv, for racerne Charolais og Limousine. Avlsværditallene offentliggøres i de nordiske lande på en fælles DFS skala.

Læs mere om det nordiske samarbejde i Interbeef og se toplister for Interbeef avlsværdital under KØDKVÆG.

NAV avlsværdivurdering

Genomisk prediktion

  • GEBV sikkerheder

Traditionel avlsværdivurdering

  • Jersey malkeorganer – nye vægtning af lineære egenskaber i malkeorganer
  • Klovsundhed – nye genetiske parametre og egen information i køernes avlsværdital

Læs mere fra NAV nyhedsbrev.