Monogena egenskaper – Mjölkraser

Monogena egenskaper har en enkel nedärvning. Det innebär att de påverkas av en enskild gen eller haplotyp (samling av alleler på en kromosom som nedärvs tillsammans) och att de inte påverkas av miljöfaktorer. Bland monogena egenskaper hos nötkreatur finns både egenskaper som hornlöshet, röd färg på hårremmen och beta-kasein samt genetiska defekter, såsom CVM och bulldog, där vissa allelvarianter alltid är oönskade.

Nu är det möjligt att upptäcka ett större antal monogena egenskaper genom DNA-analys av antingen ett separat laboratorietest eller genom att härleda dem from SNP-resultaten från ett genomiskt test. Resultaten visar vilka allelvarianter som djuret bär för en given egenskap. Denna information kan användas för att undvika parning av djur som bär oönskade alleler för vissa egenskaper, exempelvis bulldog, eller för att selektera djur som bär önskade alleler för andra egenskaper, exempelvis hornlöshet.

Tillgängliga resultat från genomiska test för tjurar kan ses på tjurens egen sida på NAVET avelsvärden mjölkrastjurar. Monogena egenskaper som erhålls från laboratoriet visas inte. Antal egenskaper som redovisas kommer att utökas med tiden.

Översikt monogena egenskaper – Mjölkraser

Mer detaljerad beskrivning av monogena egenskaper – Mjölkraser