NAV Avelsvärdering

Årets första ordinarie rutinavelsvärdering genomfördes som planerat och NAVET har uppdaterats med nya EBVs och GEBVs.

I avelsvärderingen för juverhälsa så infördes en ändring i editeringsproceduren för svenska besättningar. Den innebär att laktationer från besättningar där veterinärrapporteringen av sjukdomar är ofullständig inte ingår i avelsvärderingen. Liknade dataeditering för juverhälsa används nu för alla tre länder och sedan tidigare även i avelsvärderingen för Övrig hälsa. Ändringen i information från Sverige innebar att vissa tjurar förlorade dotterinformation som ingått i tidigare avelsvärdering. Den genomsnittliga förändringen i indexet för Juverhälsa för både tjurar och kor var liten men vissa djur hade större ändringar i index än vid en ordinarie uppdatering av avelsvärden.

Vid denna avelsvärdering så publicerade NAV även uppdaterade avelsvärden för köttrastjurar baserat på data från kött x mjölk korsningar. Dessa avelsvärden publicerades för första gången i December 2018 men från och med 2019 kommer de publiceras i samband med de ordinarie NAV avelsvärderingarna fyra gånger per år. Information om de nya avelsvärdena och en publiceringslista hittas under Köttdjur och Kött x Mjölk publicering.

Läs mer från NAV nyhetsbrev (på engelska).

Kategorier Okategoriserade