Delindex för nya köttraser

I november 2023 inkluderades nio nya köttraser i NAVs avelsvärdering för renras kött. Till en början publicerades endast avelsvärden för enskilda egenskaper, men nu har NAV också publicerat delindex för de nya köttraserna. De sju delindexen inkluderar samma egenskaper för alla raser, men viktfaktorerna är rasspecifika.

Läs mer om delindex på engelska i NAVs nyhetsbrev och i artikeln Nya index för nio köttraser.

Du hittar mer information om avelsvärden för köttras och publicering av dessa på NAVs hemsida under Kött publicering.

NAV genomisk avelsvärdering och avelsvärden för köttras

NAV har publicerat genomisk avelsvärden för Holstein, RDC och Jersey som planerat.

NAV har också publicerat avelsvärden för tjurar och kor av köttras. Den monogena egenskapen BH2 är nu tillgänglig för Simmental och resultatet för genotypade Simmentaldjur finns nu på NAVET Avelsvärden köttras.

NAVET och NAVET Köttras har uppdaterats med nya avelsvärden.

Läs mer från NAV nyhetsbrev (på engelska).