Interbullavelsvärden – Jämför tjurar från hela världen

Avelsorganisationer runt om i världen beräknar avelsvärden på olika sätt, med olika genetiska modeller och olika ingående genetiska parametrar. Dessutom skiljer sig egenskapsdefinitioner åt mellan länder och genotype-miljösamspel kan förekomma. Det senare kan innebära att djur kan rangera sig olika i olika länder. Interbull Centre beräknar internationella avelsvärden som möjliggör en rättvis jämförelse av tjurar från olika länder. Varje medlemsland får avelsvärden för alla tjurar på sin egen skapa för avelsvärdering.

Interbull avelsvärden publiceras tre gånger per år för egenskapsgrupperna avkastning, exteriör, juverhälsa, överlevnad, kalvningar, fruktsamhet och funktionella egenskaper (mjölkbarhet och lynne). Interbull beräknar också internationella genomiska avelsvärden för ungtjurar av rasen Holstein.

Interbullavelsvärden på Nordisk (NAV) skala (på engelska):

April 2024

December 2023

Augusti 2023

April 2023

December 2022

Augusti 2022

April 2022

December 2021

Augusti 2021

April 2021

December 2020

Augusti 2020

April 2020

December 2019

Augusti 2019

April 2019

Augusti 2018

April 2018

December 2017

Augusti 2017

April 2017

December 2016

Augusti 2016

April 2016

December 2015

Augusti 2015

NAV Interbull Resultat

Interbulls hemsida