Nya vikterna för Jersey juverindex

Jersey har nya vikter i delindex Juver

I november 2015 införde Jersey en ny sammanvägning av de linjära delegenskaperna som ingår i delindex Juver. Gamla och nya vikter visas i tabell 1. De ändrade vikterna medför signifikant omrangering av kor respektive tjurar. Sambandet mellan gamla och nya Juverindexet för Jerseytjurar är 0.84.

 

Tabell 1. Föregående och ny viktning av linjära juverdelegenskaper till Juver för Jersey

 

Delegenskaper Föregående Ny
Framjuveranfästning 25 20
Bakjuverhöjd 5
Bakjuverbredd
Ligament 10
Juverdjup 35 25
Spenlängd 3
Spentjocklek 12
Spenplacering fram 15
Spenplacering bak -10
Juverbalans -10
Avvikelser 5