För exteriör så vägs de linjära delegenskaperna samman till delindex för Kroppsstorlek, Ben och Juver. Avelsvärden publiceras för både delindexen och de ingående egenskaperna. Data kommer från exteriörbedömningar från officiella exteriörbedömare.

Kroppsstorlek

Delindexet Kroppsstorlek beskriver genetisk potential för kroppsexteriör. Högre avelsvärde indikerar för alla raser större kor.

Ben

Delindexet Ben beskriver genetisk potential för benexteriör. Högre avelsvärde indikerar bättre benexteriör.

Juver

Delindexet Juver beskriver genetisk potential för juverexteriör. Högre avelsvärde indikerar bättre juverexteriör.

Ben och Juver ingår i NTM.

Läs mer:

Exteriöroptimum och vikter liksom Beskrivning av exteriörbedömning återfinns som länkar till höger.

Förbättrade NAV-avelsvärden för exteriör

Läs mer om avelsvärderingen i dokumentet NAVs avelsvärdering mjölkkor – data och modeller (på engelska).