Monogena egenskaper – Köttdjur

Monogena egenskaper har en enkel nedärvning. Det innebär att de påverkas av en enskild gen eller haplotyp (samling av alleler på en kromosom som nedärvs tillsammans) och att de inte påverkas av miljöfaktorer. Bland monogena egenskaper hos nötkreatur finns både egenskaper som hornlöshet samt genetiska defekter, såsom ataxia och bulldog, där vissa allelvarianter alltid är oönskade.

Nu är det möjligt att upptäcka ett större antal monogena egenskaper genom DNA-analys av antingen ett separat laboratorietest eller genom att härleda dem from SNP-resultaten från ett genomiskt test. Resultaten visar vilka allelvarianter som djuret bär för en given egenskap. Denna information kan användas för att undvika parning av djur som bär oönskade alleler för vissa egenskaper, exempelvis bulldog, eller för att selektera djur som bär önskade alleler för andra egenskaper, exempelvis hornlöshet.

Översikt monogena egenskaper – Köttraser

Mer detaljerad beskrivning av monogena egenskaper – Köttraser