NAV avelsvärdering

Ärets första ordinarie rutinavelsvärdering för mjölk och mjölk x kött genomfördes som planerat. NAVET och NAVET Köttras har uppdaterats med nya avelsvärden.

Förstä gången publicerades genomiska avelsvärden för egenskaperna klövhälsä och fruktsamhet.

Läs  mer från NAVs nyhetsbrev (på engelska).