SAC

NAV har en vetenskaplig rådgivande kommitté (Scientific Advisory Committee, SAC) med medlemmar från universitet och avelsföretag från de tre länderna. Huvudsyftet med SAC är att:

  • Säkerställa att metoderna som NAV använder för avelsvärdering har en hög standard och följer bästa tillgängliga teknik
  • Koordinera forskning inom nordisk avelsvärdering
  • Söka extern finansiering för forskningsprojekt
  • Verka för samarbete mellan NAV och forskningscentra

Medlemmar:

Gert Pedersen Aamand, Nordic Cattle Genetic Evaluation

Søren Borchersen, VikingGenetics

Freddy Fikse, Växa Sverige

Mogens Lund, Aarhus University, Center for Quantitative Genetics and Genomics, Department of Molecular Biology and Genetics

Martin Lidauer, LUKE Natural Resources Institute Finland

Ulrik Sander Nielsen, SEGES – Cattle

Jukka Pösö, Faba co-op

Erling Strandberg, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics, Division of Applied Genetics