Genomiska avelsvärden för mjölkraskorsningar

I december 2021 publicerades för första gången genomiska avelsvärden för hondjur av mjölkraskorning på nordisk nivå. NAV beräknar genomiska avelsvärden för genomiskt testade hondjur som är korsningar mellan raserna RDC, holstein och jersey. Följande krävs för korsningskor eller -kvigor ska inkluderas i avelsvärderingen:

  • Fadern till korsningsdjuren måste vara av rasen holstein, jersey eller RDC
  • Morfadern till korsningsdjuren måste vara av rasen holstein, jersey eller RDC

Genomiska avelsvärden beräknas för NTM och alla delindex som inkluderas i NTM, förutom ungdjursöverlevnad. Genomiska avelsvärden beräknas dessutom för mjölk, fett, protein och alla exteriöregenskaper.

Läs mer:
Genomiska avelsvärden för mjölkraskorsningar ger nya möjligheter

NAV nyhetsbrev, December 2021 (på engelska)