GEBV säkerheter

Reliabilities, säkerheter

I november 2015 börjar NAV publicera säkerheten på GEBV för genomiskt testade tjurar. Den skattade medelsäkerheten (%) för ungtjurar presenteras per ras för de olika delindexen i tabell 1. Skillnader i säkerhetsnivå mellan raser beror på skillnaden i storlek på referenspopulation och inom ras påverkas säkerheten också av egenskapernas arvbarhet.

 

Tabell 1. Medelsäkerheter i % för GEBV för tjurkalvar födda 2014

 

Egenskaper Holstein RDC Jersey
Mjölkindex 74 67 67
Tillväxt 60 49 28
Fruktsamhet 65 47 42
Kalvningsindex Far 70 57 44
Kalvningsindex Maternell 64 43 65
Juverhälsa 68 57 56
Övrig sjukdomsresistens 45 38 26
Klövhälsa 43 33
Överlevnad 61 38 37
Kroppsstorlek 73 58 63
Ben 68 54 53
Juver 73 55 60
Mjölkbarhet 69 66 60
Temperament 62 53 27