Styrelse

NAV styrelse har 6 medlemmar. De representerar bönder och ägarföreningar från Danmark, Finland och Sverige.

Ordförande:

Anders Levring
Åsbjergvej 17, DK – 8585 Glesborg
Tlf.: +45 86 31 78 14
Mobil: +45 40 71 78 14
e-post: hagenbjerg@gmail.com

Vice-ordförande:

Anna Samuelsson
Ö Kalset Västergård 1, 333 93 Skeppshult
e-post: anna.samuelsson@vxa.se

Övriga styrelsemedlemmar:

Anna Lappalainen
Toivalantie 44 SF-70900 Toivala, Finland
Tlf.: 358-17-4651027
Mobil: 358-40-5223140
e-post: anna.lappalainen@dnainternet.net

Fredrik Unge
Växa Sverige, Box 288, 751 05 Uppsala
Tlf.: +46 (0)104 71 06 65
Mobile: +46 (0)702 98 11 95
e-post: Fredrik.VonUnge@vxa.se

Antti Latva-Rasku
Faba co-op
P.O.Box 40, FIN-01301 Vantaa, Finland
Tlf.: + 358 20 747 2030
Mobil: + 358 400 342 039
e-post: Antti.Latva-Rasku@faba.fi

Ida M.L.D. Storm
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Agro Food Park 15, DK 8200 Aarhus N
Mobil: +45 5167 1558
e-post: ims@ls.dk