NTM – Nordic Total Merit

I det nordiska totalindexet, Nordic Total Merit (NTM), ingår alla ekonomiskt viktiga egenskaper för RDC (Nordiska röda raser), Holstein och Jersey i Danmark, Finland och Sverige. NTM baseras på unika registreringar och är skapat för en lönsam mjölkproduktion i dessa länder.

NTM är ett balanserat avelsmål som strävar efter friska, fruktsamma, högavkastande och långlivade kor med en funktionell exteriör. Flertalet egenskapsgrupper vägs samman baserat på ekonomiska värden (se NTM – viktfaktorer) som erhållits genom ekonomiska beräkningar och nationella rasföreningars förväntningar på framtida produktions- och prisförhållanden.

De relativa vikterna för ingående egenskaper och deras samband till NTM påverkar det förväntade ekonomiska framsteget för varje egenskap (klicka på bilden för att göra den större):

Avelsurval baserat på NTM ger avelsframsteg i alla ekonomiskt viktiga egenskaper (se Korrelationer mellan NTM och delindex). Med NTM så avlar du för ökad lönsamhet.  En NTM-enhet är värd cirka 10 Euro extra per ko och år.

NTM och alla andra avelsvärden som beräknas av NAV publiceras för alla semintjurar med nordiskt stamboksnummer på NAVET (NAVs publicering av tjuravelsvärden) och genetiska trender för NTM och delindex kan ses på sidan för Genetiska trender.

Läs mer om NTM i NAVs avelsvärdering mjölkkor – data och modeller (på engelska).

Mer om NTM: