NAV Avelsvärdering

Årets tredje ordinarie rutinavelsvärdering genomfördes som planerat och NAVET har uppdaterats med nya EBVs och GEBVs. NAVET avelsvärden köttras är också uppdaterats.

Läs mer i NAV nyhetsbrev (på engelska).

Nya Interbull avelsvärden är uppdaterats i NAV Interbull Resultat.

Nya egenskaper och funktioner i NAVET Avelsvärden mjölkrastjurar

Nu finns information om tjurens genotyp för hornstatus och beta-kasein i NAVET avelsvärden mjölkrastjurar. Du kan läsa mer om egenskaperna i artikeln Get information about polledness and beta-casein på engelska.

Det går nu också att filtrera sökningen av tjurar efter avelsindex och monogena egenskaper

En till sak – NAVET avelsvärden mjölkrastjurar finns nu också på franska.