NAV avelsvärden för köttras

NAV har publicerat nya avelsvärden för tjurar och kor av renrasig köttras. Köttavelsvärdena är uppdaterade på NAVET avelsvärden köttras.

I den senaste avelsvärderingen inkluderades nio nya raser. För tillfället publiceras endast avelsvärden för enskilda egenskaper och planen är att publicera delindex för alla nya raser i samband med avelsvärderingen i mars.

Läs mer:

NAV avelsvärdering

Årets fjärde NAV rutinavelsvärdering genomfördes som planerat. NAVET avelsvärden för mjölkrastjurar och NAVET köttras har uppdaterats med nya EBV och GEBV.

I samband med avelsvärderingen introducerades metoden Single step för övrig hälsa och klövhälsa. Den nya metoden ersätter därmed den två-stegsmodell som tidigare har använts för beräkning av avelsvärden för övrig hälsa och klövhälsa. Single step använder all information från genomtestade och ej genomtestade djur i en och samma beräkning.

Läs mer om förändringarna i:

Kategorier Okategoriserade

Revbenens välvning och lutning

Man har tidigare ändrat definitionen av egenskapen mjölktyp för att denna ska beskriva egenskapen på ett mer korrekt sätt. Förra året beslutade man att även ändra egenskapens namn till Revbenens välvning och lutning.

Du kommer att se det nya namnet på alla NAVs sök- och trendsidor från och med den 5 september. Mer information finns i artikeln Rib structure is the new name for Angularity (på engelska).

Kategorier Okategoriserade