Fenotypvärden

NAVET avelsvärden mjölkrastjurar kan du se vad avelsvärdena betyder i praktiken. Klicka på knappen “Visa fenotypvärden” under härstamningen på tjurens egen sida med avelsvärden för att se den valda tjurens förväntade effekt på döttrar uttryckt på den skala som egenskapen mäts.

En översikt av fenotypvärden (medelvärden och värden per relativtalsenhet) för respektive ras nås från bruksanvisningen för NAVET (klicka på frågetecknet i övre högra hörnet). Här finns genvägen till översikten av fenotypvärden: HOL, RDC, JER.