Jerseyn utarerakenneindeksin uudet painot

Jerseyn utarerakenneindeksi

Jerseyn utarerakenneindeksin yksittäisten ominaisuuksien painotuksia on muutettu. Utareominaisuuksien vanhat ja uudet painot on esitetty taulukossa 1. Uudet painot vaikuttavat merkittävästi sonnien ja lehmien utarerakenneindekseihin ja sitä kautta myös NTM:n. Uuden ja vanhan utarerakenneindeksien korrelaatio on sonneilla 0,84.

Taulukko 1. Jerseyn utarerakenneindeksin vanhat ja uudet painot

Ominaisuus Vanha Uusi
Etukiinnitys 25 20
Takakiinnityksen korkeus 5
Takakiinnityksen leveys
Keskiside 10
Muoto 35 25
Vetimien pituus 3
Vetimien paksuus 12
Etuvetimien sijainti 15
Takavetimien sijainti -10
Tasapaino -10
Utarehuomiot 5