Nya avelsvärden för tjurar och kor av köttras

NAV har nu publicerat de första avelsvärdena för tjurar och kor av ren köttras. Gemensamma avelsvärden beräknas för egenskaperna kalvning, tillväxt och slaktkropp för fem raser (Angus, Charolais, Simmental, Hereford och Limousine). Avelsvärden för köttraser kommer att beräknas fyra gånger per år (mars, april, juni och november).

Information om de nya avelsvärdena för kött och publicering av dessa hittar du under Köttdjur och Kött publicering.

Läs mer om de nya avelsvärdena från artikeln Nordiska avelsvärden för köttraser och NAV nyhetsbrev (på engelska).

NAV Avelsvärdering

Årets tredje ordinarie rutinavelsvärdering genomfördes som planerat och NAVET har uppdaterats med nya EBVs och GEBVs. NAVET avelsvärden köttras är också uppdaterats.

Läs mer i NAV nyhetsbrev (på engelska).

Nya Interbull avelsvärden är uppdaterats i NAV Interbull Resultat.