Jersey lägger mer vikt på klövhälsa i NTM

Från och med maj 2022 ändrar Jersey viktiningen av klövhälsa i NTM från 0.04 till 0.09. Alla övriga vikter är oförändrade. Ändringen kommer nästan att fördubbla det genetiska framsteget för klövhälsa men har i princip ingen effekt på de övriga egenskaperna i NTM.

Rankningen av tjurar och kor kommer inte att påverkas nämnvärt. För en tjur med 120 i klövhälsa kommer förändringen att innebära en ökning av avelsvärdet med en enhet.