NAV avelsvärdering

Årets andra ordinarie rutinavelsvärdering för mjölk och mjölk x kött genomfördes som planerat. NAVET och NAVET Köttras har uppdaterats med nya avelsvärden.

Viktningen av klövhälsa i NTM för jersey har ändrats något. Detta ökar den förväntade responsen av klövhälsa och har mycket liten påverkan på den genetiska responsen för övriga egenskaper.

Två nya monogena egenskaper för holstein har inkluderats i NAVET: Röd-faktor och Röd Dominant.

Läs mer i NAVs nyhetsbrev (på engelska).