NAV Kødkvæg evaluering

Beregning af avlsværdital for kødkvæg anvendt til malkekvæg har fået tilføjet egenskaben Ungdyroverlevelse. Søgesiden NAV søgning på kødkvæg er opdateret for alle egenskaber, herunder Ungdyroverlevelse.

Læs mere i NAVs nyhedsbrev (på engelsk) og i artiklen Avlsværdital for ungdyroverlevelse for kødkvægstyre anvendt til malkekvæg.

NAV offentliggør også nye avlsværdital for renracede kødkvægstyre og køer. Renracede avlsværdital er også opdateret på NAV søgning på kødkvæg.

NAV avlsværdivurdering

Dette års fjerde NAV rutine avlsværdivurdering er beregnet. Søgesiden NAV Søgning på tyre er opdateret med nye avlsværdital.

Ved denne beregning blev Single Step metoden for eksteriøregenskaber indført, som erstatning for den såkaldte to-trins-metode. Ved Single Step metoden bruges al information fra genotypede og ikke-genotypede dyr samtidigt. Derudover er vægtningen af ​​de lineære egenskaber i det kombinerede yverindeks blevet ændret for Jersey.

Beregningen af avlsværdital for kælvning og fødsel er blevet justeret så den følger anbefalingerne definerede af Eurogenomic. Dette er indført for Jersey, RDC og Holstein

Læs mere om ændringerne: