NAV Avelsvärdering

Årets fjärde NAV rutinavelsvärdering genomfördes som planerat. NAVET avelsvärden för mjölkrastjurar har uppdaterats med nya EBV och GEBV.

I samband med avelsvärderingen introducerades metoden Single step för exteriöra egenskaper. Den nya metoden ersätter därmed den två-stegsmodell som tidigare har använts för beräkning av avelsvärden för exteriör. Single step använder all information från genomtestade och ej genomtestade djur i en och samma beräkning.  Dessutom har viktningen av de linjära egenskaperna för juver i det kombinerade indexet för juver ändrats för Jersey.

Avelsvärderingen för kalvningsegenskaper har uppdaterats för att harmonisera med de europeiska riktlinjerna för jersey, RDC och holstein.

Läs mer om förändringarna i: