NAV avelsvärdering för köttraser

NAV avelsvärden för Kött x Mjölk har uppdaterats med nya avelsvärden på NAVET avelsvärden köttras. Den nordiska avelsvärderingen för köttrastjurar på mjölkkor har utökats med egenskapen ungdjursöverlevnad.

Läs mer i NAVs nyhetsbrev (på engelska) och i artikeln Ungdjursöverlevnad ny egenskap i avelsvärderingen för kött på mjölk.

NAV har också publicerat avelsvärden som planerat för renrasiga tjurar och kor av köttras på NAVET avelsvärden köttras.