Alle avlsværdital for kødkvæg på ét sted

Fra januar 2023 kan renracede avlsværdital for kødkvægsdyr og nordiske avlsværdital for kødkvægstyre brugt til inseminering med malkekøer findes på samme søgeside. Renracede avlsværdital er både nordisk beregnede og avlsværdital beregnet internationalt i Interbeef. Det er dermed blevet nemmere at finde opdaterede avlsværdier.

Det skal dog bemærkes, at det kun er racerne Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousine og Simmental, der får beregnet nordiske og internationale avlsværdital. For øvrige racer er avlsværdiberegningen fortsat dansk. Samtidig beregnes avlsværdital for frugtbarhed, eksteriør og S-indeks også stadig i Danmark for alle racer. De danskberegnede avlsværdital kan stadig kun findes på danske udskrifter og på siden Avlsværdital for kødkvæg (landbrugsinfo.dk). I Danmark har vi også avlsværdital for ungdyrsundhed og slagteprocent for kødkvæg brugt til krydsning, som ikke beregnes nordisk. Disse to avlsværdital indregnes sammen med nordiske avlsværdital i X-mælkeproducent og X-slagtekalv. De kan findes på landbrugsinfo.

Nordiske avlsværdital for renracede kødkvægstyre og hundyr

Nordiske avlsværdital for renracede kødkvægstyre (både insemineringstyre og foldtyre) og hundyr er udgangspunktet for kødkvægsavleren, når forældrene til næste generation af kalve skal vælges. Der offentliggøres nordiske avlsværdital for op til 18 egenskaber for det enkelte dyr. Avlsværditallene offentliggøres, når publiceringsreglerne er opfyldt. Læs mere om nordiske avlsværdital på Renracet kødkvæg | NAV – Nordic Cattle Genetic Evaluation (nordicebv.info).

Internationale avlsværdital for renracede kødkvægstyre og hundyr

I øjeblikket deltager Australien, Tjekkiet, DFS (Danmark, Finland og Sverige), Estland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Letland, Slovenien, Sydafrika, Schweiz og Storbritannien – men alle lande deltager ikke med alle racer og egenskaber i Interbeef. Indtil videre publiceres der avlsværdital for fravænningsvægt (200-dages vægt i Danmark), samt fødselsvægt (BWT) og kælvningsforløb (CAE), både som en egenskab for kalven (direkte) og moderdyret (maternelt). Alle egenskaber publiceres for racerne Angus, Charolais, Hereford, Limousine og Simmental. Interbeef samarbejdet vil i fremtiden blive udvidet med flere egenskaber og racer. Læs mere om internationale avlsværdital for kødkvæg på INTERBEEF PUBLICERING | NAV – Nordic Cattle Genetic Evaluation (nordicebv.info).

Nordiske avlsværdital for kødkvægstyre brugt til krydsning med malkekøer

Nordiske avlsværdital for kødkvægstyre brugt til inseminering af malkekøer er baseret på krydsningsafkom fra malkekøer. Kun krydsningsafkom efter renracede Holstein, Jersey eller RDM-køer er med i evalueringen. Avlsværditallene bruges til at udvælge de kødkvægstyre på tværs af race, som giver letfødte og livskraftige kalve, der har god overlevelse og har gode tilvækst- og slagteegenskaber. Der beregnes op til ni indekser, som sammenvejes til et økonomisk indeks (NBDI). Tyre med høje NBDI giver kalve, som har en større økonomisk værdi for både mælke- og slagtekalveproducent. Læs mere om nordiske avlsværdital for kødkvægstyre brugt til krydsning med malkekvæg på Kødkvæg brugt til malkekvæg | NAV – Nordic Cattle Genetic Evaluation (nordicebv.info).

Du kan finde avlsværdital for kødkvæg på https://nordic.mloy.fi/NAVBeef/

NAV Kødkvæg evaluering

Beregning af avlsværdital for kødkvæg anvendt til malkekvæg har fået tilføjet egenskaben Ungdyroverlevelse. Søgesiden NAV søgning på kødkvæg er opdateret for alle egenskaber, herunder Ungdyroverlevelse.

Læs mere i NAVs nyhedsbrev (på engelsk) og i artiklen Avlsværdital for ungdyroverlevelse for kødkvægstyre anvendt til malkekvæg.

NAV offentliggør også nye avlsværdital for renracede kødkvægstyre og køer. Renracede avlsværdital er også opdateret på NAV søgning på kødkvæg.

NAV avlsværdivurdering

Dette års fjerde NAV rutine avlsværdivurdering er beregnet. Søgesiden NAV Søgning på tyre er opdateret med nye avlsværdital.

Ved denne beregning blev Single Step metoden for eksteriøregenskaber indført, som erstatning for den såkaldte to-trins-metode. Ved Single Step metoden bruges al information fra genotypede og ikke-genotypede dyr samtidigt. Derudover er vægtningen af ​​de lineære egenskaber i det kombinerede yverindeks blevet ændret for Jersey.

Beregningen af avlsværdital for kælvning og fødsel er blevet justeret så den følger anbefalingerne definerede af Eurogenomic. Dette er indført for Jersey, RDC og Holstein

Læs mere om ændringerne:

Kategorier Ikke-kategoriseret