Arvosteluvarmuudet genomi-indekseille

Genomiarvostelun arvosteluvarmuudet

Genomisten jalostusarvojen arvosteluvarmuudet on julkaistu ensimmäistä kertaa marraskuun jalostusarvostelussa. Taulukossa 1 on esitetty eri ominaisuuksien genomisten jalostusarvojen arvosteluvarmuudet prosentteina roduittain sonneille. Rotujen referenssipopulaatioden koossa on eroja ja se selittää pääosin erot rotujen genomisten jalostusarvojen arvosteluvarmuudessa.

 

Taulukko 1. Ominaisuuksien genomiarvostelun arvosteluvarmuudet (%) vuonna 2014 syntyneille sonneille.

Ominaisuus Holstein RDC Jersey
Tuotos 74 67 67
Kasvu 60 49 28
Hedelmällisyys 65 47 42
Syntymäindeksi 70 57 44
Poikimaindeksi 64 43 65
Utareterveys 68 57 56
Muut hoidot 45 38 26
Sorkkaterveys 43 33
Kestävyys 61 38 37
Koko 73 58 63
Jalat 68 54 53
Utarerakenne 73 55 60
Lypsettävyys 69 66 60
Luonne 62 53 27