NAV avlsværdivurdering

Den første NAV rutineevaluering for malkeracer og kødkvægstyre brugt til inseminering af malkekøer i 2022 fandt sted som planlagt. Søgesiderne ”NAV-Søgning på tyre” og ”NAV Søgning på kødkvægstyre” er blevet opdateret med nye avlsværdital.

Læs mere fra NAV nyhedsbrev (på engelsk).