Uppdaterade Interbeef avelsvärden – nu även för Angus och Hereford

Nu finns nya officiella Interbeef avelsvärden publicerade för raserna Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental.

Nytt med denna uppdatering är att internationella avelsvärden för korrigerad avvänjningsvikt (AWW) nu publiceras även för Angus och Hereford. För de övriga raserna publiceras även avelsvärden för födelsevikt (BWT) och kalvningsförmåga (CAE).

Läs mer om det nordiska samarbetet i Interbeef och titta på topplistor med Interbeef avelsvärden under Interbeef publicering.