Monogena egenskaper på NAVs hemsidor

Kännedom om monogena egenskaper är inte nytt inom nötkreatursavel. Tack vare en kraftig ökning av genomiska tester samt utvecklad metodik är det nu möjligt att härleda resultat för monogena egenskaper för både tjurar och kor baserat på SNP information från genomiska tester. Nu redovisas tillgängliga testresultat för tjurar på NAVET – NAVs hemsida för publicering av tjuravelsvärden. Harmonisering till internationell standard för monogena egenskaper har tillämpats i de nordiska länderna vilket kommer innebära vissa ändringar i namn och koder för monogena egenskaper, både på NAVs hemsida och framöver, även i nationella redovisningar. Ännu har dock inga redovisningar ändrats nationellt i Sverige.

Läs mer om Monogena egenskaper.