RDC justerar vikterna för visa delindex i NTM

I samband med att ungdjursöverlevnad inkluderas i NTM från och med maj 2016 så ändrar RDC viktfaktorn för vissa andra delindex i NTM. Vikterna på mjölkindex och juver höjs något för att säkerställa att det genetiska framsteget för dessa egenskaper bibehålls när ungdjurslevnad inkluderas.

 

Förändringen innebär endast mindre effekter på rangeringen av tjurar.

 

Alla aktuella vikter för olika delindex i NTM samt sambanden mellan delindex och NTM finns på NAVs hemsida (www.nordicebv.info) under NTM och avelsvärden/NTM.