RDC har justeret vægte i NTM

Samtidig med at ungdyroverlevelse inddrages i NTM, har RDC øget vægten på ydelse og yver. Dette gøres for at sikre, at den avlsmæssige fremgang for disse egenskaber opretholdes.

 

Ændringen har kun begrænset effekt på tyrens rangering

 

Aktuelle vægtfaktorer på delindekser i NTM og sammenhænge mellem NTM og delindekserne kan findes på NAV’s hjemmeside (www.nordicebv.info) ved at klikke på ”NTM og avlsværdital” og dernæst ”NTM”.

NAV Avlsværdivurdering

Dette års anden NAV rutine avlsværdivurdering fandt sted som planlagt. Hjemmesiden ”NAV – søgning på tyre” er blevet opdateret. Ved denne beregning blev ungdyroverlevelse inkluderet i NTM for alle racer. Dette havde kun mindre effekter på rangeringen af tyre hos Holstein og Jersey. For RDC var lidt større ændringer, fordi vægten på ydelse og yver samtidig blev justeret.

De opdaterede vægte i NTM og korrelationer mellem NTM og delindeks kan findes under ”NTM og avlsværdital” og ”NTM”.

 

Læs mere i NAV nyhedsbrev.